هوس کردم بازم امشب زیره بارون تو خیابون... به یادت اشک بریزم. طبق معمول همیشه....

آخه وقتی بارون میاد . رو صورته یه عاشق مثله من ... حتی فرقه اشک و بارون دیگه معلوم نمیشه....

امشب چشای من مثه ابرای بهاره نخند به حاله من ... که حالم گریه داره 

چرا گریم نمیتونه رو تو تاثیری بزاره ... آره بخند بخند که حالم گریه داره ....

نه پلکام روی هم میرن نه دست میکشم ار گریه نه میخوام بند بیاد بارون نه چتری رو سرم باشه....

امشب  چشای من مثه ابرای بهاره... نخند به حاله من که حالم گریه داره ....

منبع : ...رفیق تنهایی من |زیره بارون...
برچسب ها : بارون ,حالم ,امشب ,حالم گریه ,گریه داره ,بهاره نخند ,ابرای بهاره ,زیره بارون